Giới thiệu hệ thống API

  • Nếu Website, hệ thống của bạn đang cần tính năng gửi SMS/Zalo/Viber đến điện thoại chẳng hạn như nhắn mã xác nhận khi đăng ký Website, hay phần mêm quản lý nhân sự cần nhắn tin thông báo lịch họp, chúc mừng sinh nhật nhân viên …

  • Hệ thống API của eSMS sẽ đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu của bạn. Hệ thống API của chúng tôi đảm bảo tính nhanh, đơn giản, tin cậy và dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào.

  • Có thể kết nối bằng tất cả cả các ngôn ngữ lập trình như C#, Java, ASP.NET, PHP.